Έκδοση εισιτηρίων

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ AKTOΠΛΟΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ           09.00    ΜΥΤΙΛΗΝΗ   -   ΑΙΒΑΛΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     09.00    ΜΥΤΙΛΗΝΗ   -   ΑΙΒΑΛΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ          17.00     ΑΙΒΑΛΙ          -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ           17.00     ΑΙΒΑΛΙ          -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΡΙΤΗ                08.45     ΜΥΤΙΛΗΝΗ  -  ΔΙΚΕΛΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ          08.45     ΜΥΤΙΛΗΝΗ  - ΔΙΚΕΛΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ           10.00     ΜΥΤΙΛΗΝΗ  - ΔΙΚΕΛΙ      
ΤΡΙΤΗ                15.30     ΔΙΚΕΛΙ  - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ          15.30     ΔΙΚΕΛΙ  - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ           15.00     ΔΙΚΕΛΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

AKTOΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ        18.00   ΜΥΤΙΛΗΝΗ (NEL LINES)
ΤΡΙΤΗ              20.00  ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ(HELLENIK SEAWAYS)
ΤΕΤΑΡΤΗ         18.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ         20.00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    18.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ                
ΚΥΡΙΑΚΗ           18.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ       20.00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

AKTOΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ       21.00  ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ             19.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ        21.00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ        19.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   21.00 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ             
ΚΥΡΙΑΚΗ         19.00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ (SKY EXPRESS)

ΔΕΥΤΕΡΑ     11.00     
ΤΡΙΤΗ           11.45
ΤΕΤΑΡΤΗ     10.00
ΠΕΜΠΤΗ     11.00
ΚΥΡΙΑΚΗ      15.45

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ     11.50
ΤΡΙΤΗ           12.45
ΤΕΤΑΡΤΗ     11.00
ΠΕΜΠΤΗ      12.10
ΚΥΡΙΑΚΗ       12.10

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ        08.10    Α3      ---    10.40  ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50   Α3  
ΤΡΙΤΗ              08.10   Α3       ---    10.40  ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---    19.50  Α3
ΤΕΤΑΡΤΗ        08.10    Α3      ---     08.05  ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50  Α3
ΠΕΜΠΤΗ        08.10   Α3       ---     08.05  ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50  Α3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08.10    Α3        ---    08.05  ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50  Α3
ΣΑΒΒΑΤΟ      08.10    Α3       ---     10.40   ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50   Α3
ΚΥΡΙΑΚΗ        09.30    Α3      ---      10.40   ΟΑ    ---  18.15  ΟΑ  ---   19.50   Α3

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ        06.50   Α3       ---      09.25  ΟΑ    ---  16.55  ΟΑ  ---  18.30  Α3
ΤΡΙΤΗ               06.50  Α3       ---       09.25  ΟΑ    ---  16.55  ΟΑ  ---  18.30  Α3
ΤΕΤΑΡΤΗ         06.50   Α3      ---       06.40  ΟΑ    ---  16.55  ΟΑ  ---  18.30  Α3
ΠΕΜΠΤΗ         06.50   Α3      ---       06.40  ΟΑ    ---   16.55  ΟΑ  ---   18.30  Α3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    06.50  Α3      ---        06.40   ΟΑ   ---   16.55  ΟΑ  ---   18.30  Α3
ΣΑΒΒΑΤΟ        06.50  Α3       ---        09.25   ΟΑ  ---    16.55  ΟΑ  ---   18.30  Α3
ΚΥΡΙΑΚΗ          08.10  Α3       ---        09.25   ΟΑ  ---    16.55  ΟΑ  ---   18.30  Α3

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ MYTIΛΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ           14.20  Α3     ---    17.55   ΟΑ
ΤΡΙΤΗ                     ____       ---     17.55  ΟΑ
ΠΕΜΠΤΗ           14.20  Α3    ---      17.55  ΟΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      14.20  Α3    ---      20.55  ΟΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ           14.20  Α3     ---  
ΚΥΡΙΑΚΗ            14.20   Α3    ---      17.55  ΟΑ

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ            12.55  Α3    ---       16.30  ΟΑ
ΤΡΙΤΗ                   ____  ---       16.30  ΟΑ
ΠΕΜΠΤΗ           12.55  Α3    ---       16.30  ΟΑ          
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      12.55  Α3    ---       19.30  ΟΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ           12.55  Α3
ΚΥΡΙΑΚΗ             12.55  Α3   ---        16.30  ΟΑTουριστικός Οδηγός

Tουριστικός Οδηγός Λέσβου